www.skz.szczecin.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Aktualności
Aktualności


Profesor Latour - Trzebiatów.

Drukuj PDF

Trzebiatów 3 wystawa 1

 

 

"Profesor Latour w Trzebiatowie.

Rewaloryzacja historycznej przestrzeni miasta"

 

 

 

 

 

14 października z inicjatywy Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków - Oddziału w Szczecinie, przy współudziale Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Władz Trzebiatowa, Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury, finansowym wsparciu Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, upamiętniono działania architekta prof. Stanisława Latoura (1927 - 2007) na rzecz ochrony przestrzeni kulturowej Trzebiatowa. Profesor był honorowym członkiem SKZ. W ramach dorocznego seminarium pn. "Trzebiatów - Spotkania Pomorskie", organizowanego przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury, spotkali się specjaliści i miłośnicy wielu dziedzin nauki, wśród nich także współpracownicy i uczniowie prof. Latoura. W programie uroczystości zaplanowano referaty o Profesorze, wspominki, wystawę i inne działania utrwalające pamięć prof. Latoura w Trzebiatowie.

Trzebiatów 1 aleja 1

Tak o uroczystościach napisano na stronie www. Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury: "Drugi dzień seminarium rozpoczął Burmistrz Trzebiatowa Józef Domański oraz Maria Witek - Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Oddział w Szczecinie. Sobotnia część poświęcona została człowiekowi, któremu powojenne miasto nad Regą zawdzięcza niewyobrażalnie dużo. Śmiało można powiedzieć, że Profesor Stanisław Latour uratował Trzebiatów z jego wartościową, historyczną zabudową przed kontrowersyjnymi pomysłami ówczesnych urbanistów, architektów i władz. Dzięki jego uporowi, wysiłkowi i mądrym decyzjom, możemy podziwiać wiele odrestaurowanych kamienic, kwartałów i pierzei. Trzebiatów miał szczęście, że pojawił się na zawodowej drodze tego znakomitego szczecińskiego architekta i uniknął w ten sposób losu wielu innych pomorskich miast, których dawne starówki wyglądają obecnie jak osiedla mieszkaniowe z wielkiej płyty. O przykładach projektów i realizacji Profesora w Trzebiatowie interesująco opowiadała Ewa Kulesza-Szerniewicz z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz szczecińscy architekci, Stefan Nowaczyk i Maciej Płotkowiak. W Galerii ,,Feininger- wystawę ,,Profesor Stanisław Latour w Trzebiatowie" otworzyła jego córka Agnieszka, która wspólnie z Aleksandrą Hamberg-Federowicz poprowadziła także wspomnieniową, nieco sentymentalną część sesji, wymownie zatytułowaną ,,Kreską i sercem - postać prof. Stanisława Latoura", którą rozpoczęła projekcja filmu o architekcie z archiwum TVP Szczecin. Dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji (Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Oddział w Szczecinie, Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej - Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP), postać Profesora została upamiętniona w Trzebiatowie poprzez posadzenie drzewa pamięci w parku przypałacowym, ustawienie ławeczki, tablicy pamiątkowej i nadanie jego imienia zabytkowej alei lipowej wiodącej do pałacu. Wyjątkowy dzień zakończył się spacerem śladami Profesora po ulicach i podwórkach Starego Miasta, gdzie uczestnicy  naocznie mogli zobaczyć efekty pracy Stanisława Latoura".

Trzebiatów 1 aleja 5

                Uroczystości poprzedziła uchwała Rady Miejskiej w Trzebiatowie Nr XL/353/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania alei parkowej prowadzącej do pałacu w Trzebiatowie nazwy "Aleja prof.Stanisława Latoura". W uzasadnieniu do tej uchwały napisano: "Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków z siedzibą w Warszawie Oddział w Szczecinie, w porozumieniu z Trzebiatowskim Ośrodkiem Kultury zwróciło się z prośbą o uczczenie postaci wybitnego architekta i urbanisty profesora dr inż. Stanisława Latoura, osoby szczególnie zasłużonej dla Pomorza Zachodniego i samego Trzebiatowa, poprzez nadanie jego imienia zabytkowej alei lipowej w obrębie zespołu pałacowo-parkowego, będącego obecnie siedzibą Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury".

Trzebiatów 6 ławeczka 1

                Dziękujemy wszystkim organizatorom i uczestnikom tego przedsięwzięcia dzięki, którym postać i praca prof. Stanisława Latoura zostanie utrwalona w historii Trzebiatowa.

 

Trzebiatów 2 konferencja 1

 

Trzebiatów 7 drzewko 6

 

Trzebiatów 8 ławeczka 7

 

 

 

Beata

Drukuj PDF

beatam

    Architekt Beata Makowska jest Prezesem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Szczecinie. Od trzydziestu lat zajmuje się zabytkami Szczecina i województwa zachodniopomorskiego. W dniu 3 marca 2017 roku w czasie wykonywania swojej pracy Beata uległa poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu. Jej stan jest ciężki. Sześć miesięcy spędziła w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie.

Od 1 października br. Beata jest w specjalistycznej klinice rehabilitacyjnej. Nie ulega wątpliwości, że jest to jedyna szansa aby mogła powrócić zdrowia. Z tego względu od samego początku chcemy zaangażować najlepszych specjalistów. Czeka ją wieloletnia specjalistyczna rehabilitacja neurologiczna, która jest bardzo kosztowna.

 

MOŻESZ POMÓC BEACIE.

Razem możemy więcej!!!

 

Możesz pomóc wpłacając dowolną kwotę na subkonto w PLN Fundacji Forani:

61 1750 0012 0000 0000 3670 4969

Nr SWIFT Raiffeisen Bank Polska to RCBWPLPW, IBAN baku: PL

 

UWAGA! W tytule przelewu prosimy koniecznie wpisać: "DAROWIZNA Beata Makowska".

 

Możesz też pomóc Beacie przekazując 1% podatku. Wpisz numer KRS Fundacji Forani: 0000420954 i cel szczegółowy: Pomoc Beata Makowska.

 

 

Za każdą pomoc z serca dziękują mąż - Dariusz oraz synowie: Piotr i Krzysztof.

 

Profesor Latour w Trzebiatowie

Drukuj PDF

skz logo

STOWARZYSZENIE KONSERWATORÓW ZABYTKÓW - ODDZIAŁ W SZCZECINIE

zaprasza na Spotkania Pomorskie w Trzebiatowie

w dniach 13-14 października

Drugi dzień spotkań, przygotowany przy współudziale SKZ, nosi tytuł: "Profesor Latour w Trzebiatowie. Rewaloryzacja historycznej przestrzeni miasta"
i poświęcony będzie upamiętnieniu działań prof. Stanisława Latoura (1927 - 2007) na rzecz ochrony przestrzeni kulturowej Trzebiatowa.

       Trzebiatów należy do miast województwa zachodniopomorskiego posiadających najlepiej zachowany historyczny układ urbanistyczny, ze znaczną liczbą zabytkowej zabudowy (w tym ponad 50 obiektów wpisanych do rejestru zabytków). Trwa procedura ustanowienia Starego Miasta w Trzebiatowie Pomnikiem Historii. W procesie rewaloryzacji i odbudowy miasta uczestniczyli, z inspiracji i pod kierownictwem prof. Stanisława Latoura, wykładowcy i studenci Politechniki Szczecińskiej. Profesor był autorem wielu projektów rewaloryzacyjnych historycznej zabudowy. W 1996 roku zespół pod kierunkiem Profesora opracował miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w formie planu rewaloryzacji Starego Miasta, będący efektem badań i studiów nad układem przestrzennym Trzebiatowa i potrzebami współczesnego zagospodarowania.

     Mamy nadzieję, iż w Trzebiatowie spotkają się i powspominają o Profesorze Jego współpracownicy, studenci oraz mieszkańcy miasta pamiętający skromną postać z przyborami do pomiarów i rysowania.

 

PROGRAM SEMINARIUM NAUKOWEGO "Trzebiatów - spotkania pomorskie"

13 - 14 października 2017 r.

 

13 października 2017r.

9.30 Rozpoczęcie seminarium

- prowadzenie seminarium dr Janina Kochanowska

Archeologia

9.40 Andrzej Janowski - Grodzisko w okolicach Gryfic w świetle nowych badań.

10.00 Roman Andrzej Kargul - Książęce groby grupy lubieszewskiej w Lubieszewie.

10.20 Marek Dworaczyk - Stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru w powiecie Kamień Pomorski.

10. 40 - 11.00 Dyskusja i przerwa na kawę.

Zabytki pomorskie, zbiory i kolekcje

11.00 Wojciech Jarząb i Zbigniew Sobisz - Joachima Sellina zielniki z Jarszewa i Trzęsacza.

11.20 Urszula Borkowska - Pałac w Kąkolewicach.

11.40 Zbigniew Sobisz - Projekty parków Petera Josepha Lenne na Pomorzu.

12.00 Aleksandra Hamberg - Federowicz - Manifest nowych idei - modernistyczna Willa Biesela.

12.00 - 12.20 Dyskusja i przerwa na kawę.

12.20 Beata Zgodzińska - Włoska grafika reprodukcyjna ( XIX w.) o tematyce polskiej w zbiorach MPŚ w Słupsku.

12.40 Janina Cydzik - Brzezińska - Maria Zaborowska - powojenna inspiratorka działań na polu kultury w Słupsku.

13.00 Jan Nowicki - Zaginione eksponaty niemieckiej Kolekcji Lotniczej z Berlina.

13.20 Renata Korek - Życie i twórczość Juliusza Wierzbickiego jako pedagoga i artysty.

 

Pomorze i Pomorzanie

15.00 Pastor Hans - Udo Vogler - Impulsy z Pomorza do reorganizacji Kościoła i społeczeństwa.

15.15 Lidia Sudakiewicz - Imiona Gryfitów - Książąt Pomorza Zach., cz. II.

15.35 Edda Gutsche - Znad Odry nad Newę. Caryca Maria Fiodorowna.

       Renata Tracz - Z życia mieszkańców nie tak dawnego Trzebiatowa.

15.55 Marlene Vogler - Kartofel na Pomorzu.

16.10Erich Müller - Żydzi w Trzebiatowie i Gryficach.

16.30 Zygmunt Cywiński - Szlak kulturowy dziedzictwa żydowskiego w Szczecinie ( Projekt).

16.50 Andrzej Krzewicki - Pastor Christian Friedrich Gaedtke z Robów.

17.30 Dyskusja i promocja publikacji "Trzebiatów - spotkania pomorskie 2016" .

18.00 Konkurs na POTRAWĘ POMORSKĄ

14 października 2017

 

Profesor Latour w Trzebiatowie. Rewaloryzacja historycznej przestrzeni miasta

10.00 - Otwarcie obrad, wystąpienia powitalne Gospodarzy i Organizatorów.

10.30 - 11.30 - Blok referatów.  

Ewa Stanecka - Rewaloryzacja miast Pomorza Zachodniego wg prof. St. Latoura.

Ewa Kulesza-Szerniewicz - Realizacje projektów urbanistycznych i architektonicznych prof. St. Latoura i z Jego inspiracji - wybrane przykłady.

Stefan Nowaczyk - Rewaloryzacje kamienic trzebiatowskich - wybrane przykłady.

Maciej Płotkowiak - Udział Politechniki Szczecińskiej w rewaloryzacji zabudowy i układu Trzebiatowa.

11.30 - 12.15 - Otwarcie wystawy "Profesor St. Latour w Trzebiatowie" (scenariusz Agnieszka Latour).

12.45 - 13.30 - "Kreską i sercem - postać prof. Stanisława Latoura" - blok "sentymentalny" przy kawie. Prowadzące: Aleksandra Hamberg - Federowicz, Agnieszka Latour.

13.30 - 14.30 Czas na upamiętnienie Profesora:

- posadzenie drzewa pamięci w parku pałacowym,

- odsłonięcie ławeczki pamięci w parku pałacowym,

- odsłonięcie tablicy z nazwą Alei Profesora Stanisława Latoura.

14.30 - 15.30 Spacer po mieście śladami Prof. St. Latoura

Oprowadzają: Maciej Płotkowiak, Stefan Nowaczyk, Ewa Kulesza - Szerniewicz.

 

Życzenia 2016

Drukuj PDF

zyczeniaskz

 

Wiadomości Konserwatorskie

Drukuj PDF

Wiadomości Konserwatorskie

wk44

Wiadomości Konserwatorskie 44/2015

 .

Więcej…
 

Zmarł Profesor ZYGMUNT ŚWIECHOWSKI ( 1920 - 2015 )

Drukuj PDF

prof Świechowski

 

Zmarł Profesor ZYGMUNT ŚWIECHOWSKI ( 1920 - 2015 )

 

                             Z    głębokim   smutkiem    zawiadamiamy,    ze    28    grudnia    2015  roku   zmarł Profesor Zygmunt Świechowski - wybitny badacz polskiej i obcej sztuki średniowiecznej, nauczyciel akademicki w zakresie historii architektury i konserwacji zabytków, autor licznych publikacji książkowych i olbrzymiej liczby artykułów. Jego "Sztuka romańska w Polsce" stała się publikacją podręcznikową.

   Studia ukończył w 1950 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Działalność naukową rozpoczął na Politechnice Wrocławskiej, następnie kierował Katedrą Historii Sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, a w kolejnych latach piastował funkcję Dyrektora Instytutu Urbanistyki i Architektury Politechniki Łódzkiej. Wykładał, między innymi: w Paryżu, Londynie, Berlinie, Kolonii, Strasburgu i Pawii. Członek Honorowy Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, członek ICOMOS, członek Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, założyciel i Prezes Stowarzyszenia Patria Polonorum. Odznaczony między innymi: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, oraz Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 8 stycznia 2016 roku o godzinie 11.00 w kaplicy Domu Pogrzebowego na Powązkach Wojskowych, po czym nastąpi odprowadzenie na Cmentarz w Wilanowie do grobu rodzinnego.

 

 

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

 

Seminarium "Problematyka ochrony architektury modernistycznej"

Drukuj PDF

Seminarium "Problematyka ochrony architektury modernistycznej"

SKZ Kingspan 1

            Z inicjatywy Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz firmy Kingspan Insulation w dniu 23 kwietnia 2015 r. w Szczecinie odbyło się seminarium n.t.: "Problematyka ochrony architektury modernistycznej", połączone z promocją ostatniego tomu wydawnictwa "Zachodniopomorskie Wiadomości Konserwatorskie".

            Seminarium otworzyły Panie Ewa Stanecka - Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Maria Witek - Wiceprezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Oddział Szczecin. Wykład o powojennej modernistycznej architekturze Szczecina oraz początkach kształtowania się nowej architektury na świecie na przełomie XIX i XX wieku wygłosił dr inż.arch. Wojciech Bal z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Pani Ewa Stanecka omówiła problemy konserwatorskie dotyczące architektury modernistycznej z okresu międzywojennego z terenu województwa zachodniopomorskiego, zwracając uwagę na potrzebę szerokiej edukacji i promocji wartościowych obiektów historii najnowszej, by uzyskać społeczną akceptację dla działań ochronnych.

Przedstawiciele firmy Kingspan zaprezentowali różne rodzaje płyt termoizolacyjnych produkowanych przez firmę, zwłaszcza tych, które ze względu na swoje właściwości stosowane mogą być w budynkach zabytkowych oraz przedstawili przykłady zrealizowanych inwestycji.

            Na zakończenie spotkania Pani Ewa Stanecka zaprezentowała tematykę artykułów znajdujących się w najnowszym tomie "Zachodniopomorskich Wiadomości Konserwatorskich" R.VI/2012-2013 , poświęconym zagadnieniom związanym z architekturą, budownictwem i sztuką doby modernizmu. Wszyscy uczestnicy spotkania mogli otrzymać egzemplarze publikacji.

            W seminarium uczestniczyli konserwatorzy, historycy sztuki, architekci, pracownicy naukowi uczelni szczecińskich.

SKZ Kingspan 2

SKZ Kingspan 3

SKZ Kingspan 4

SKZ Kingspan 6

SKZ Kingspan 8

SKZ Kingspan 10

 

 

XVIII Walny Zjazd SKZ

Drukuj PDF

XVIII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

odbył się dnia 21 listopada w Warszawie.

Na Zjeździe Oddział SKZ w Szczecinie reprezentowali:

- Pani Aleksandra Hamberg-Federowicz (delegat),

- Pan Maciej Płotkowiak (delegat),

- Pani Beata Makowska (prezes),

- Pani Ewa Stanecka (zaproszona),

- Pan Janusz Nekanda-Trepka (zaproszony).

Z przyjemnością informujemy, iż podczas Zjazdu uhonorowano członków naszego Oddziału SKZ:

- Pani Ewa Stanecka została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, otrzymała nagrodę im. H.Pieńkowskiej i J.Łomnickiego,

- Pani Ewa Kulesza-Szerniewicz otrzymała Złotą Odznakę SKZ,

ES 2014 1

- Pan Janusz Nekanda-Trepka otrzymał Złotą Odznakę SKZ,

JNT 2014 2

- Pan Franciszek Działak otrzymał tytuł Honorowego Członka SKZ (uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów).

JNT MP 2014 2

 

Do nowego Zarządu SKZ wybrano kol. Ewę Stanecką, a kol. Beatę Makowską do Komisji Rewizyjnej.

GRATULUJEMY!

Inne informacje o Walnym Zjeździe oraz składzie zarządu i poszczególnych komisji SKZ po XVIII Zjeździe znajdują się na stronie www.skz.pl

ES 2014 2

ES 2014 3

ES 2014 8

 

JNT 2014 1

ZJAZD SKZ 2014 3

ZJAZD SKZ 2014

 

"Wiadomości Konserwatorskie" nr 38/2014

Drukuj PDF

Informujemy iż dostępne są nowe "Wiadomości Konserwatorskie" nr 38/2014.  

Dostępnepod adresem:   http://www.zeriba.pl/wk/wk38.pdf

 

Zabytkowe młyny i wiatraki

Drukuj PDF

Waldemar Witek

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Oddział w Szczecinie w Szczecinie

ZABYTKOWE MŁYNY I WIATRAKI

- element dziedzictwa kulturowego województwa zachodniopomorskiego -

            Podstawowymi cechami krajobrazu kulturowego Pomorza Zachodniego są: zabytkowe miasta z obwarowaniami, średniowieczne wsie z zabudową ryglową, zespoły dworsko-parkowe z budynkami folwarcznymi oraz zabytki przemysłu i techniki, w tym młyny wodne, wiatraki, elektrownie. W regionie zachodniopomorskim najważniejsze elementy kulturowe (i zabytkowe) znajdują się wzdłuż rzek. Praktycznie w każdej wsi, czy na historycznej panoramie miasta występowały młyny i wiatraki. Niestety po II wojnie światowej nastąpiło zerwanie wielowiekowej tradycji własnościowej oraz kulturowej, a nowe uwarunkowania ideologiczne doprowadziły do znacznej degradacji historycznych obiektów "pomłyńskich". Prywatny młyn stał się synonimem "znienawidzonego kapitalisty", a dawne młyny upaństwowiono, bądź zostały rozgrabione lub zniszczone.

            Zachowane obecnie historyczne obiekty młyńskie (łącznie z otoczeniem) podlegają w dużej części ochronie konserwatorskiej, na podstawie wpisu do rejestru zabytków lub włączone są do wojewódzkiej, bądź gminnej ewidencji zabytków. Dominują budynki o XIX i XX-wiecznej metryce, murowane i ryglowe, z elementami historycznego wyposażenia znanych niemieckich (np. "MIAG" i "WETZIG").

            Najokazalej prezentują się młyny wodne, które w wielu przypadkach zostały zaadaptowane do innych funkcji. Są to: hotele (np. Stargard Szczeciński), obiekty agroturystyczne, pensjonaty (np. Marianowo), domy mieszkalne, magazyny lub elektrownie. Na tym tle wyróżnia się zespół młyna wodnego w Gryficach, wzniesiony w okresie poł. XIX - l. 30. XX wieku, złożony z młyna właściwego (z ok. 100 letnim wyposażeniem), spichlerza, urządzeń wodnych (jazy, zastawki, turbiny) oraz domu młynarza. Na uwagę zasługują młyny wzniesione w konstrukcji ryglowej, które stanowią malownicze relikty w krajobrazie - np. Babigoszcz, Suchanówek Głęboczek. Historyczne obiekty pomłyńskie pełnią również funkcję naukowe, czy kulturotwórcze, jak np. Młyn Papiernia w Barlinku.

            Na miejscu dawnych młynów powstawały - od pocz. XX wieku - elektrownie wodne, wykorzystujące ?tradycję miejsca? oraz historyczne urządzenia hydrotechniczne. Modernistyczne budynki zostały wkomponowane w nadrzeczny krajobraz - np. Trzebiatów, Płoty, Resko.

            Z chwilą upowszechnienia energii elektrycznej zaczęto budować młyny gospodarcze, nie związane z napędem wodnym. Były to duże młyny zbożowe, działające zarówno w miastach (np. Stargard Szczeciński - 1934 r. i Trzebiatów - 1927 r.), czy na wsiach (np. Wojtaszyce - 1934 r.). Obiekty te pełnią nadal funkcje młynarskie, wykorzystując również oryginalne (z czasów budowy) maszyny i urządzenia.

            Trudno sobie wyobrazić historyczny widok wsi zachodniopomorskiej bez wiatraka. Do XIX wieku dominowały drewniane wiatraki "koźlaki", a następnie upowszechniły się murowane, cylindryczne wiatraki ?holendry?. W pierwszym przypadku wiatrak był obracany całym korpusem w kierunku wiatru, a w drugim elementem obrotowym była tylko czapa ze śmigami. Obecnie zachował się jeden wiatrak -"koźlak" w Mierzynie (k/Szczecina) oraz kilkanaście wiatraków 'holendrów' - np. Lędzin, Poradz. Obiekty te są wykorzystywane na cele mieszkalne, agroturystyczne, czy handlowo-gospodarcze, a nieużytkowane stanowią malownicze ruiny w krajobrazie wsi. W wielu miejscowościach zachowały się dawne (zużyte) kamienie młyńskie, wbudowane w wieże kościołów (np. Sianów, Ostrowice) jako wyraz szacunku dla chleba, a także są elementem małej architektury na wiejskich placach.

            Symbolem naszych czasów są urządzenia telekomunikacyjne, w tym wieże sieci komórkowych, dla których idealnym miejscem stały się dawne wzgórza po wiatrakach.

I tak przeszłość spotkała się z teraźniejszością.

Waldemar Witek

 

Artykuł opublikowano w 'Moulins de France' - wydawnictwie Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins, dzięki Association de Sauvegarde des Moulins et Rivi?res de la Sarthe, z którym nasze Stowarzyszenie podpisało 11 maja 2012 roku list intencyjny o stałej współpracy (zob. archiwum: Młynarze 2012):

mlynyfranc2

mlynyfranc3

mlynyfranc4

mlynyfranc5

 

 

KRS

Drukuj PDF

            Zarząd Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków z radością informuje, iż nasz Oddział został wpisany postanowieniem Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 5 sierpnia 2013 roku do Krajowego Rejestru Sądowego (Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej) pod numerem

KRS: 0000472312

pod nazwą: Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków z siedzibą w Warszawie - Oddział w Szczecinie.

            Tym samym uzyskaliśmy osobowość prawną, o którą staraliśmy się od czasu podjęcia przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w dniu 4 lutego 2011 roku uchwały w tej sprawie.

Jednocześnie informujemy, iż zmianie ulega nasz adres. Nowy podamy w najbliższym czasie.

 

SKZ krs