www.skz.szczecin.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Linki
Linki
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1   Link   Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Oficjalna strona internetowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
598
2   Link   Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
Narodowy Instytut Dziedzictwa (dawniej: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków).

Celem działania KOBiDZ jest realizacja polityki Państwa w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego oraz opieki na tym dziedzictwem poprzez zapewnienie wszechstronnych i optymalnych warunków do zachowania dziedzictwa narodowego dla przyszłych pokoleń.
528
3   Link   Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych
632
4   Link   Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie
Strona Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie
1001
5   Link   Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie.

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie jest wojewódzką samorządową instytucją kultury, działającą pod
zwierzchnictwem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.
603
6   Link   Stowarzyszenie Architektów Polskich
561
7   Link   Stowarzyszenie Historyków Sztuki
Stowarzyszenie Historyków Sztuki.

783
8   Link   Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
1094
9   Link   Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
837
10   Link   UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;
Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury.
1049
11   Link   Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS
661
12   Link   Polski Komitet Narodowy ICOM
Międzynarodowa rada Muzeów
923
13   Link   Polski Komitet TICCIH
Międzynarodowy Komitet Konserwacji Dziedzictwa Przemysłowego
633
14   Link   Schroubek-Fundacja dla wschodniej Europy
Schroubek-Fundacja dla wschodniej Europy
600