Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków

 

Witamy na stronie Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków 

Oddział Szczecin.

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków jest organizacją społeczną zrzeszającą konserwatorów zabytków, specjalistów różnych dyscyplin związanych z ochroną i konserwacją, działającą na rzecz dobra publicznego jakim jest dziedzictwo kulturowe.

 

Celami Stowarzyszenia są:

 • Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do dziedzictwa kulturowego;
 • Dbałość o wysoki poziom etyczny, naukowy i zawodowy członków;
 • Ochrona zawodowych interesów członków;
 • Inspirowanie i inicjowanie prac w zakresie ochrony dziedzictwa kultury i konserwacji zabytków;
 • Tworzenie i utrzymywanie związków środowiskowych;
 • Podejmowanie inicjatyw współpracy międzynarodowej dotyczących ochrony światowego dziedzictwa kultury;
 • Dla osiągnięcia celów Stowarzyszenie działa przez:
 • Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi;
 • Podejmowanie oraz utrzymywanie współpracy z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi;
 • Organizowanie rzeczoznawstwa w sprawach dotyczących konserwacji zabytków i ochrony dziedzictwa kultury;
 • Współprace z uczelniami oraz instytucjami zajmującymi się kształceniem i doskonaleniem zawodowym;
 • Inicjowanie i organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego;
 • Organizowanie zjazdów, sesji naukowych, konferencji i seminariów;
 • Prowadzenie oraz promowanie działalności wydawniczej lub upowszechniania konserwacji zabytków i ochrony dziedzictwa kultury;

 

Zapraszamy na naszą stronę FACEBOOK