www.skz.szczecin.pl

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków - Oddział w Szczecinie

Start

Drukuj PDF

Logo SKZ Witam na stronie Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków 

Oddział Szczecin.

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków jest organizacją społeczną zrzeszającą konserwatorów zabytków, specjalistów różnych dyscyplin związanych z ochroną i konserwacją, działającą na rzecz dobra publicznego jakim jest dziedzictwo kulturowe.

 

Celami Stowarzyszenia są:

 • Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do dziedzictwa kulturowego;
 • Dbałość o wysoki poziom etyczny, naukowy i zawodowy członków;
 • Ochrona zawodowych interesów członków;
 • Inspirowanie i inicjowanie prac w zakresie ochrony dziedzictwa kultury i konserwacji zabytków;
 • Tworzenie i utrzymywanie związków środowiskowych;
 • Podejmowanie inicjatyw współpracy międzynarodowej dotyczących ochrony światowego dziedzictwa kultury;
 • Dla osiągnięcia celów Stowarzyszenie działa przez:
 • Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi;
 • Podejmowanie oraz utrzymywanie współpracy z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi;
 • Organizowanie rzeczoznawstwa w sprawach dotyczących konserwacji zabytków i ochrony dziedzictwa kultury;
 • Współprace z uczelniami oraz instytucjami zajmującymi się kształceniem i doskonaleniem zawodowym;
 • Inicjowanie i organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego;
 • Organizowanie zjazdów, sesji naukowych, konferencji i seminariów;
 • Prowadzenie oraz promowanie działalności wydawniczej lub upowszechniania konserwacji zabytków i ochrony dziedzictwa kultury;

Koleżanki, Koledzy i Sympatycy
Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Zapraszamy na
ŻNIWA w GOSŁAWIU

21 lipca 2018 r. od godziny 14:00

kiedy to w historycznej, ryglowej zagrodzie nr 66 pana Roberta Szymanowskiego (wpisanej do rejestru zabytków) odbędzie się 3 edycja pokazu tradycyjnych żniw połączona z możliwością zapoznania się z rodzimą techniką budowlaną, problematyką konserwatorską w tego typu obiektach charakterystycznych dla Pomorza Zachodniego. Będzie można wziąć udział w warsztatach plastyczno-budowlanych dla dzieci i młodzieży, wysłuchać prelekcji oraz degustować tradycyjne potrawy.
Jest to wydarzenie bezpłatne dla wszystkich zainteresowanych, dające możliwość kontaktu z dziedzictwem materialnym i obrzędowością agrarną naszego regionu. Pozwala jednocześnie dotknąć historycznej materii in situ.
Wydarzenie patronatem objęli także:
Burmistrz Trzebiatowa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ujście Regi Trzebiatowska Organizacja Turystyczna

Maria Witek
prezes SKZ Szczecin

plakat

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Losowe obrazy

DSC_0134.JPG