Zachodniopomorskie Wiadomości Konserwatorskie R.VII/2014-2017

Wydawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie

Rok wydania: 2018

Okładka: miękka

Wymiary: 176 x 250

Ilość stron: 200

ISBN: 978-83-934996-2-5

 

O książce

Kolejny (VII) tom Zachodniopomorskich Wiadomości Konserwatorskich prezentuje teksty opisujące działania konserwatorskie na terenie województwa w latach 2014-2017, w tym m.in.: prace badawcze, nadzory konserwatorskie, roboty budowlane i zabezpieczające.

Tom zawiera łącznie 9 artykułów i 6 komunikatów.

W dziale Studia i badania przedstawiono: problematykę dotyczącą pałacu i ogrodu w Mirosławcu (M. Haas-Nogal, K. Kalita-Skwirzyńska); stanu zachowania rezydencji powiatu stargardzkiego (E. Kulesza-Szerniewicz); badań archeologicznych na terenie Starego Miasta w Gryfinie (M. Dworaczyk); badań archeologiczno-architektonicznych na ul. Kuśnierskiej w Szczecinie (T. Balcerzak, A. Uciechowska-Gawron); nowożytnych witraży sakralnych na Pomorzu Zachiodnim (J. Kochanowska).

Prace konserwatorskie to przybliżenie działań stricte zabezpieczających i ratujących historyczną substancję zabytkową: ryglowego dworu w Niepołcku (T. Cykalewicz); ruin zamku w Dobrej (A. Musiał-Gąsiorowska); rewitalizacji wzgórza zamkowego zamku Borków w Resku (T. Balcerzak, M. Peterlejtner). Na szczególną uwagę zasługuje artykuł M. Słomińskiego dotyczący prac konserwatorskich polichromii drewnianego stropu kościoła w Brzesku.

Wśród Komunikatów zaprezentowano: relacja z wydobycia wraku XIX-wiecznego żaglowca (P. Kubacka, G. Kurka) oraz sprawozdanie z działalności Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie w latach 2014-2017 z tabelarycznym zestawieniem dotacji na prace konserwatorskie (E. Stanecka).

Różnorodność tematyczna umożliwia czytelnikowi swoiste spotkanie z bogatym dziedzictwem kulturowym naszego regionu i daje wyobrażenie o niezwykle skomplikowanym procesie zachowania go dla następnych pokoleń.

O autorach

Autorzy artykułów i komunikatów to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem – zarówno pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, właściciele i użytkownicy zabytków, architekci, architekt krajobrazu, archeolodzy, historycy sztuki.

 

KSIĄŻKA JEST DOSTĘPNA W ZAKŁADCE PUBLIKACJE

 

 

 

 

dr inż. arch. Beata Makowska

Członek Honorowy

Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

 

W imieniu Zarządu oraz wszystkich Koleżanek i Kolegów, członków Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Oddział w Szczecinie składamy serdeczne gratulacje z okazji nadania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia, co nastąpiło w drodze uchwały XIX Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w dniu 16 listopada 2018 r. w Warszawie, w roku 100.lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 100.lecia służb ochrony zabytków w Polsce.

Szczecin, dnia 18 grudnia 2018 r.

 

mgr Ewa Stanecka

Członek Honorowy

Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

  

W imieniu Zarządu oraz wszystkich Koleżanek i Kolegów, członków Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Oddział w Szczecinie składamy serdeczne gratulacje z okazji nadania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia, co nastąpiło w drodze uchwały XIX Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w dniu 16 listopada 2018 r. w Warszawie, w roku 100.lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 100.lecia służb ochrony zabytków w Polsce.

Szczecin, dnia 18 grudnia 2018 r.

 

dr inż. arch. Beata Makowska

Złota Odznaka

Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

 

W imieniu Zarządu oraz wszystkich Koleżanek i Kolegów, członków Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Oddział w Szczecinie składamy serdeczne gratulacje z okazji uhonorowania Koleżanki złotą odznaką Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Szczecin, dnia 18 grudnia 2018 r.

 

 

 

 

Koleżanki i Koledzy - przyjaciele Beaty Makowskiej

Zbliża się czas rozliczeń podatkowych i możliwość wsparcia kwotą 1% osób / organizacji, które oczekują pomocy od ludzi dobrej woli. Taka osobą jest nasza koleżanka / przyjaciółka Beata Makowska. Wypełniając PIT pamiętajmy, że wystarczy – o ile taka będzie nasza wola – wypełnić dwie rubryki i wpisać: 

KRS [0000420954] i „Pomoc Beata Makowska”.

To takie proste.

 

 

 

W dniach 17-19 września 2018 r. odbyła się XVIII polsko-niemiecka konferencja i podróż studyjna „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2018”.

Program konferencji dostępny jest tutaj.

Tematem przewodnim było „Drewno jako materiał budowlany – dziedzictwo sąsiedztwa” w czterech panelach:

  1. Historyczne domy drewniane z elementów prefabrykowanych, katalogowe i typowe
  2. Uzdrowiskowa architektura drewniana
  3. Technologia, konserwacja i zabezpieczenie drewna
  4. Badania, realizacje, odkrycia – aktualności konserwatorskie

Kolega Waldemar Witek – reprezentujący Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków oraz Aleksandra Hamberg-Federowicz - st. kustosz Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, przedstawili komunikat: „Chałupa w Krupach – XVIII-wieczny relikt budownictwa halowego (saskiego) na Pomorzu Zachodnim”. Prezentacja towarzysząca komunikatowi dostępna jest tutaj.

 

Szczecinianka, dr arch. Beata Makowska, przez ponad trzydzieści lat zawodowo zajmowała się zabytkami województwa zachodniopomorskiego. Była wieloletnim Prezesem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oddział w Szczecinie, kierowała Oddziałem Szczecińskim Narodowego Instytutu Dziedzictwa, była ekspertem Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz. Od lat uczestniczyła w organizacji ANTIKON Polsko-Niemieckiej Konferencji „Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo” oraz wielu innych cennych inicjatyw służących ochronie zabytków i dziedzictwa kulturowego.

W dniu 3 marca 2017 roku, w czasie pracy, uległa poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu. Wiele miesięcy spędziła w szpitalu w Szczecinie oraz ośrodku rehabilitacyjnym w Iławie. Jej stan nadal jest ciężki.

Dalsza specjalistyczna opieka medyczna i rehabilitacja neurologiczna jest jedyną szansą na powrót Beaty do zdrowia. Ta stała, prawdopodobnie wieloletnia, profesjonalna pomoc jest bardzo kosztowna, a środki rodziny – ograniczone.

Od początku środowisko koleżeńskie i zawodowe konserwatorów, architektów, historyków sztuki stara się pomóc Beacie. M.in. Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów apelują wśród swoich członków i sympatyków o organizowanie zbiórek pieniężnych, darowiznę składek, przekazanie 1% podatku. 

Razem możemy więcej!!!

Dowolne wpłaty jako darowizny można składać na indywidualne bankowe subkonto w PLN, założone poprzez Fundację Forani:

61 1750 0012 0000 0000 3670 4969

z dopiskiem w tytule „DAROWIZNA BEATA MAKOWSKA”

Nr SWIFT Raiffeisen Bank polska: RCBWPLPW, IBAN banku: PL