Zabytek Zadbany 2013

Ogólnopolski konkurs "Zabytek Zadbany" - edycja 2013

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza ogólnopolski konkurs "Zabytek Zadbany" promujący najlepsze wzory konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków - edycja 2013.

"Zabytek Zadbany" to doroczny, ogólnopolski konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Sekretariat konkursu prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Konkurs skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jego celem jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów. Charakter edukacyjny konkursu polega na popularyzacji wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z zabytkami podczas ich użytkowania oraz w trakcie przeprowadzanych remontów.

Ocenie Jury konkursowego podlegać będą jakość i zakres prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych, a także wykonane rewitalizacje zabytków. Konkurs promuje właściwe użytkowanie zabytkowych obiektów, ochronę substancji zabytkowej podczas wykonywanych remontów, utrzymanie estetycznego wyglądu budowli oraz ich otoczenia, które nierzadko również wpisane jest do rejestru zabytków. 

Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach:

a. Utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu.
b. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe).
c. Adaptacja obiektów zabytkowych.
d. Kategoria specjalna: architektura i konstrukcje drewniane.
e. Kategoria specjalna: architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 5 lutego 2013 r.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową oraz procedurą oceny zgłoszeń
regulamin konkursu.pdf
karta zgłoszeniowa.doc
procedura oceny zgłoszeń.pdf

Instytucja realizująca konkurs: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Sekretariat konkursu: 
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy Olsztyn
ul. 11 Listopada 4
10-104 Olsztyn
e-mail: 
tel. 89 521 26 87; fax. 89 521 26 88