Młynarze 2012

"Wiej wietrze. Płyń wodo"

"Wiej wietrze, płyń wodo"

Europejskie dziedzictwo kulturowe.

Młyny, wiatraki, budowle hydrotechniczne województwa zachodniopomorskiego i departamentu Sarthe.

Ochrona zabytkowych budowli nadwodnych

6 - 11 maj 2012

 

"Soufle le vent, coule de l'eau"

Le patrimoine culturel européen.

Les moulins eau et  vent, les aménagements  hydrotechniques 

de la wojewodie de poméranie occidentale et du département de la Sarthe.

La protection des anciennes  constructions hydrauliques.

6 - 11- Mai 2012

 

Pod tym romantycznym tytułem Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków w Szczecinie wspólnie z LAssociation de Sauvegarde des Moulins et Rivires de la Sarthe (Stowarzyszenie Ochrony Młynów i Rzek departamentu Sarthe) oraz Biurem Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Stowarzyszeniem Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn Papiernia" i Muzeum Narodowym w Szczecinie przygotowało polsko-francuski program realizowany w dniach 6-11 maja na terenie województwa zachodniopomorskiego. Na program składał się objazd oraz seminarium i wystawa.

W programie m.in. wzięła udział grupa 13 "młynarzy", właścicieli starych młynów z Francji, z departamentu Sarthe, z Danielem Reboux V-ce prezesem LAssociation de Sauvegarde des Moulins et Rivires de la Sarthe na czele. Goście z Francji w dniach 6-10 maja zwiedzali nasze województwo. Goszczeni byli we młynie papierni Barlinku oraz Trzebiatowskim Ośrodku Kultury, zwiedzali młyny w Marianowie, Suchanówku, Stargardzie, Wojtaszycach, Gryficach, Trzebiatowie, elektrownie wodne w Lisowie i Trzebiatowie, port rybacki w Mrzeżynie, wioskę Wikingów nw Wolinie a także park w Przelewicach. 

W dniu 11 maja w gmachu Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego goście z Francji wzięli udział w polsko-francuskim seminarium.

            Uczestników seminarium powitał Dyrektor Muzeum Lech Karwowski, a wystąpienia inauguracyjne wygłosili: Wojciech Drożdż Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Włodzimierz Puzyna Konsul Honorowy Francji w Szczecinie, Daniel Reboux V-ce prezes LAssociation de Sauvegarde des Moulins et Rivires de la Sarthe oraz Beata Makowska Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Szczecinie. Następnie "Młynarze" z Francji zaprezentowali około 30 młynów znajdujących się na rzekach departamentu Sarthe, czynnych nadal jako młyny lub adaptowanych na inne funkcje (rezydencje, hotele). Pan Jean Paul Sivadier przedstawił film o swoich zmaganiach z utrzymaniem starego młyna i urządzeń wodnych, rozpoczynający się w 1961 roku. Stan zachowania młynów i wiatraków województwa zachodniopomorskiego omówili Cezary Nowakowski i Waldemar Witek. O działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn Papiernia" opowiadała Alicja Cykalewicz Tymbarska. 

            Seminarium towarzyszy wystawa prezentowana w salach Muzeum na Wałach Chrobrego, na którą składają się akwarele autorstwa Josy Here z Francji (widoki młynów departamentu Sarthe), fotografie młynów departamentu Sarthe, fotografie młynów, wiatraków województwa zachodniopomorskiego.

 

            Akcentem kończącym program "Płyń wodo. Wiej wietrze", a jednocześnie otwierającym kolejne wspólne działania, było podpisanie  listu intencyjnego o współpracy pomiędzy :

- Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków w Szczecinie, reprezentowanym przez Panią Beatę Makowską,

- Biurem Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, reprezentowanym przez Pana Cezarego Nowakowskiego,

- Stowarzyszeniem Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn Papiernia" w Szczecinie, reprezentowanym przez Panią Małgorzatę Cykalewicz,

- Association de Sauvegarde des Moulins et Rivires de la Sarthe, reprezentowanym przez Pana Daniela Reboux,

- Association Kultura Polska, reprezentowanym przez Panią Alicję Trojanowską,

którzy zobowiązali się: kontynuować, rozpoczętą programem "Wiej wietrze. Płyń wodo"  współpracę i wymianę doświadczeń w dziedzinie popularyzacji starych młynów, wiatraków  i innych zabytkowych urządzeń młyńskich i nadwodnych .

 

* * *

STOWARZYSZENIE KONSERWATORÓW ZABYTKÓW DZIĘKUJE WŁADZOM MARIANOWA, PRZELEWIC, TRZEBIATOWA, WŁAŚCICIELOM MŁYNÓW W MARIANOWIE, SUCHANÓWKU, STARGARDZIE, WOJTASZYCACH ORAZ WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZYCZYNILI SIĘ DO REALIZACJI PROGRAMU.

 

Przejdź do GALERII