Beata

Szczecinianka, dr arch. Beata Makowska, przez ponad trzydzieści lat zawodowo zajmowała się zabytkami województwa zachodniopomorskiego. Była wieloletnim Prezesem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oddział w Szczecinie, kierowała Oddziałem Szczecińskim Narodowego Instytutu Dziedzictwa, była ekspertem Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz. Od lat uczestniczyła w organizacji ANTIKON Polsko-Niemieckiej Konferencji „Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo” oraz wielu innych cennych inicjatyw służących ochronie zabytków i dziedzictwa kulturowego.

W dniu 3 marca 2017 roku, w czasie pracy, uległa poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu. Wiele miesięcy spędziła w szpitalu w Szczecinie oraz ośrodku rehabilitacyjnym w Iławie. Jej stan nadal jest ciężki.

Dalsza specjalistyczna opieka medyczna i rehabilitacja neurologiczna jest jedyną szansą na powrót Beaty do zdrowia. Ta stała, prawdopodobnie wieloletnia, profesjonalna pomoc jest bardzo kosztowna, a środki rodziny – ograniczone.

Od początku środowisko koleżeńskie i zawodowe konserwatorów, architektów, historyków sztuki stara się pomóc Beacie. M.in. Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów apelują wśród swoich członków i sympatyków o organizowanie zbiórek pieniężnych, darowiznę składek, przekazanie 1% podatku. 

Razem możemy więcej!!!

Dowolne wpłaty jako darowizny można składać na indywidualne bankowe subkonto w PLN, założone poprzez Fundację Forani:

61 1750 0012 0000 0000 3670 4969

z dopiskiem w tytule „DAROWIZNA BEATA MAKOWSKA”

Nr SWIFT Raiffeisen Bank polska: RCBWPLPW, IBAN banku: PL