POLSCY KONSERWATORZY ZABYTKÓW NA POMORZU ZACHODNIM 

WOJEWÓDZCY KONSERWATORZY ZABYTKÓW

SZCZECIN

 

 1. Leopold KUSZTELSKI                                       (08 kwietnia 1946 - 31 września 1947)
 2. Janusz POWIDZKI                                             (10 października 1947 - styczeń 1948)
 3. Zygmunt KNOTHE                                             (luty 1948 - czerwiec 1950)

                   (01 marca 1948 -  1950)

 1. Zofia KRZYMUSKA-FAFIUS                                (lipiec 1950 - wrzesień 1952)
 2. Henryk DZIURLA                                                (20 października 1952 - 31 stycznia 1960)
 3. Róża KĄSINOWSKA (p.o.)                                  (luty 1960 - lipiec 1960)
 4. Stefan KWILECKI                                               (01 sierpnia 1960 - 31 września 1972)
 5. Ludwik SANDECKI                                             (01 marca 1973 - 31 marca 1974)
 6. Lubomira MADEJSKA (p.o.)                               (kwiecień 1974 - 1974)
 7. Jerzy JERZEWSKI                                             (15 lipca 1974 - 30 kwietnia 1982)
 8. Krystyna LOOSE                                               (16 października 1982 - 31 grudnia 1988)
 9. Jan Wiesław NOWAK                                         (01 lutego 1989 - 31 grudnia 1990)
 10. Ewa STANECKA                                                 od 01 kwietnia 1991

 

WOJEWÓDZCY KONSERWATORZY ZABYTKÓW

KOSZALIN

 

 1. Zygmunt KNOTHE                                             (1950 - 1952)
 2. Marian DĄBROWSKI                                          (1953 - 1957)
 3. Feliks PTASZYŃSKI                                           (15 października 1957 - 1972)
 4. Jerzy SZWEJ                                                     (16 stycznia 1973 - 23 grudnia 1981)
 5. Franciszek F. LACHOWICZ (p.o.)                        (grudzień 1981 - 1982)
 6. Roman PRĄDZYŃSKI                                         (30 grudnia 1982 - 31 stycznia 1989)
 7. Joanna GŁOWACZ (ob. Mieczkowska)                 (01 lutego 1989 - 31 listopada 1989)
 8. Andrzej FIJAŁKOWSKI                                       (01 grudnia 1989 - 31 grudnia 1998)

               (Kierownik Delegatury)

 1. Barbara SOŻYNSKA-MACIEJKO                         (01 sierpnia 2002 - 23 marca 2005)

               (p.o. Kierownika Delegatury)

 1. Ewa Łucja KOWALSKA                                      od 15 lipca 2005

 

KONSERWATORZY DIECEZJALNI

 

 1.  Ks. Roman KOSTYNOWICZ                             Diecezja Szczecińsko-Kamieńska
 2. Ks. prof. Lech BOŃCZA-BYSTRZYCKI                Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska

 

MIEJSCY I POWIATOWI KONSERWATORZY ZABYTKÓW

 

 1. Władysław CHROSTOWSKI (Stargard Szczeciński)

Powiatowy Konserwator Zabytków w Stargardzie Szczecińskim od 1973

Miejski Konserwator Zabytków w Stargardzie Szczecińskim 1975-1977

 1. Janusz NEKANDA-TREPKA (Szczecin)

Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie    (02 listopada 1991 - 30 listopada 1993)

 1. Małgorzata GWIAZDOWSKA (Szczecin)

Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie od 01 kwietnia 1996

Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji (oddział terenowy Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków) od 2009 roku prowadzi w ramach programu ogólnokrajowego działania dotyczące opisu zasobu zabytkowego województwa zachodniopomorskiego. Przedsięwzięcie jest realizowane w porozumieniu z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie i w zakresie zabytków Szczecina w porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie.

Celem przedsięwzięcia ma być zweryfikowanie w terenie obecności i stanu zachowania zabytków nieruchomych znajdujących się w rejestrze zabytków województwa, opracowanie dla nich dokumentacji fotograficznej, opracowaniem ankiety weryfikacyjnej. Wyniki prac terenowych są wykorzystywane między innymi w ramach monitoringu zabytków. Realizacja zadanie przebiega wg powiatów. Zweryfikowano dotychczas powiaty: goleniowski, kamieński, policki, pyrzycki, stargardzki, świnoujski, m. Szczecin, m. Świnoujście. Do końca roku 2010 zakończone zostaną prace w powiecie łobeskim. Więcej informacji można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie.

Ustawa

 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568, z późn. zm.) .
pobierz tekst jednolity (Dz.U. z dn. 30.10.2018, poz. 2067)


Akty wykonawcze

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. z 2011 r., z późn. zm.).

pobierz plik: tekst rozporządzenia (Dz.U. z dn. 22.08.2018, po. 1609)


Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczonego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (Dz.U. 2004 nr 30 poz. 259).
pobierz plik: tekst rozporządzenia w formacie pdf 


Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami (Dz.U. 2004 nr 124 poz. 1302).
pobierz plik: tekst rozporządzenia w formacie pdf


Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie odznaki "Za opiekę nad zabytkami" (Dz.U. 2004 nr 124 poz. 1304).
pobierz plik: tekst rozporządzenia w formacie pdf