Seminarium i wystawa

STOWARZYSZENIE KONSERWATORÓW ZABYTKÓW W SZCZECINIE

oraz:

  • Muzeum Narodowe w Szczecinie
  • Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn Papiernia"
  • L'Association de Sauvegarde des Moulins et Rivi'res de la Sarthe
  • Stowarzyszenia Kultura Polska - POLangue traductions, conseils, enseignement, le Moulin de Guitter

zapraszają

w dniu 11 maja w godzinach 10.oo - 13.oo na polsko-francuskie seminarium

 

"WIEJ WIETRZE, PŁYŃ WODO"

EUROPEJSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE.

MŁYNY, WIATRAKI, BUDOWLE HYDROTECHNICZNE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

I DEPARTAMENTU SARTHE. OCHRONA ZABYTKOWYCH BUDOWLI NADWODNYCH

"SOUFLE LE VENT, COULE DE L'EAU"

LE PATRIMOINE CULTUREL EUROPÉEN.

LES MOULINS A EAU ET A VENT, LES AMÉNAGEMENTS HYDROTECHNIQUES

DE LA WOJEWODIE DE POMÉRANIE OCCIDENTALE ET DU DÉPARTEMENT DE LA SARTHE.

LA PROTECTION DES ANCIENNES CONSTRUCTIONS HYDRAULIQUES.

 

Program Seminarium:

10.oo - rozpoczęcie, wystąpienia inauguracyjne:


- Lech Karwowski - Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie

- Włodzimierz Puzyna - Konsul Honorowy Francji w Szczecinie

- Daniel Reboux - prezes L'Association de Sauvegarde des Moulins et Rivires de la Sarthe

- Beata Makowska - Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków .

 

Wystąpienia:

10.3o - Alicja Trojanowska - Prezentacja młynów departamentu Sarthe

10.5o - Cezary Nowakowski i Waldemar Witek - Prezentacja młynów i wiatraków zachodniopomorskiego

11.1o - Alicja Cykalewicz Tymbarska - Młyn papiernia w Barlinku

11.3o - 11.50 - Przerwa na kawę, oprowadzanie po wystawie

11.5o - Daniel Reboux - Obrona zagrożonych progów wodnych w departamencie Sarthe

12.1o - Robert Pommereul - Działający francuski młyn na mąkę Pana Pommereula 

12.30 - Dyskusja, wolne głosy, podsumowanie

  1. oo - Zakończenie seminarium

 

Gmach Muzeum - Wały Chrobrego 3

 

Seminarium towarzyszy wystawa, na którą składają się:

- akwarele Josy Here (Francja) - krajobrazy departamentu Sarthe,

- fotografie młynów departamentu Sarthe (A.Trojanowska),

- fotografie młynów, wiatraków województwa zachodniopomorskiego

(ze zbiorów Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie)