Konto SKZ

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków w Szczecinie

Plac Orła Białego 1,

70-562 Szczecin

Nr konta: 33 1020 4795 0000 9602 0105 7298