KRS

Zarząd Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków z radością informuje, iż nasz Oddział został wpisany postanowieniem Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 5 sierpnia 2013 roku do Krajowego Rejestru Sądowego (Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej) pod numerem

KRS: 0000472312

pod nazwą: Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków z siedzibą w Warszawie - Oddział w Szczecinie.

            Tym samym uzyskaliśmy osobowość prawną, o którą staraliśmy się od czasu podjęcia przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w dniu 4 lutego 2011 roku uchwały w tej sprawie.

Jednocześnie informujemy, iż zmianie ulega nasz adres. Nowy podamy w najbliższym czasie.