XVIII Walny Zjazd SKZ

XVIII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

odbył się dnia 21 listopada w Warszawie.

Na Zjeździe Oddział SKZ w Szczecinie reprezentowali:

- Pani Aleksandra Hamberg-Federowicz (delegat),

- Pan Maciej Płotkowiak (delegat),

- Pani Beata Makowska (prezes),

- Pani Ewa Stanecka (zaproszona),

- Pan Janusz Nekanda-Trepka (zaproszony).

Z przyjemnością informujemy, iż podczas Zjazdu uhonorowano członków naszego Oddziału SKZ:

- Pani Ewa Stanecka została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, otrzymała nagrodę im. H.Pieńkowskiej i J.Łomnickiego,

- Pani Ewa Kulesza-Szerniewicz otrzymała Złotą Odznakę SKZ,

- Pan Janusz Nekanda-Trepka otrzymał Złotą Odznakę SKZ,

- Pan Franciszek Działak otrzymał tytuł Honorowego Członka SKZ (uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów).

 

Do nowego Zarządu SKZ wybrano kol. Ewę Stanecką, a kol. Beatę Makowską do Komisji Rewizyjnej.

GRATULUJEMY!

Inne informacje o Walnym Zjeździe oraz składzie zarządu i poszczególnych komisji SKZ po XVIII Zjeździe znajdują się na stronie www.skz.pl