30 lat SKZ w Szczecinie

30 LAT SKZ W SZCZECINIE - MAJÓWKA SKZ W PRZELEWICACH

            W niedzielę 18 maja br. członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków - Oddziału w Szczecinie spotkali się w Przelewicach, aby uczcić 30 lat istnienia szczecińskiego Oddziału. Miejscem spotkania były sale pałacu oraz Ogród Dendrologiczny. Prezes Oddziału Beata Makowska zrelacjonowała historię założenia i pierwsze lata działalności Stowarzyszenia w Szczecinie. Osobą, której zasługi dla Stowarzyszenia są szczególne, była Pani Lubomira (Mira) Madejska [1917-2009] - (historyk sztuki), inicjatorka założenia w 1983 roku Szczecińskiego Oddziału SKZ, następnie przez wiele kadencji jego przewodnicząca Wystąpienie ilustrowane fotografiami Pani Miry Madejskiej, dało impuls do opowieści i wspomnień osób, które miały okazję znać Ją osobiście. Po spotkaniu w pałacu uczestnicy powędrowali, podziwiając park w majowej szacie, na polanę parkową, na której Dyrekcja Ogrodu Dendrologicznego przygotowała, w rejonie ogrodu skalnego miejsca posadzenia trzech drzewek pamięci (brzoza - dalekowschodniego gatunku Betula austro-sinensisu). Drzewka zasadzili: Państwo Ewa i Franciszek Działakowie (są najstarszymi stażem członkami naszego oddziału), Ewa Stanecka Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Beata Makowska, Ewa Kulesza-Szerniewicz i Maciej Płotkowiak (przedstawiciele zarządu szczecińskiego oddziału SKZ). Przy drzewkach postawiono tablicę upamiętniającą wydarzenie:

DRZEWKO PAMIĘCI

LUBOMIRA MADEJSKA

(1917-2009)

ZAŁOŻYCIELKA, PIERWSZA I WIELOLETNIA PREZES

SZCZECIŃSKIEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW

2014

GALERIA