XVII Zjazd SKZ - Gloria Artis

W dniu 17 listopada, w 30-lecie założenia Stowarzyszenia, odbył się w Krakowie XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. 

Ze Szczecińskiego SKZ w Zjeździe udział wzięli jako delegaci: mgr Ewa Stanecka, mgr inż.arch. Aleksandra Hamberg-Federowicz i dr inż.arch. Maciej Płotkowiak

oraz Prezes dr inż.arch. Beata Makowska.

 

Wybrany został nowy zarząd główny SKZ z prof.dr hab. inż.arch. Andrzejem Kadłuczką na czele. Pani Beata Makowska weszła w skład zarządu jako członek.

Pani Ewa Stanecka została członkiem Komisji Kwalifikacyjnej Zarządu Głównego SKZ (pełny skład Zarządu i Komisji na stronie www.skz.pl  ). 

 

Zjazdowi towarzyszyła Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska "Karta krakowska - dziesięć lat później".

 

Z okazji 30-lecia działalności Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował członków Medalami Zasłużonych Kulturze "Gloria Artis".

Ze szczecińskiego środowiska konserwatorskiego medalami zostały wyróżnione:

- Pani Zofia Krzymuska-Fafius - Złotym Medalem "Gloria Artis",

- Pani Beata Makowska - Brązowym Medalem "Gloria Artis". 

Gratulujemy

 

Uroczystość wręczenia Medalu Pani Zofii Krzymuskiej-Fafius odbędzie się

w dniu 19 grudnia o godzinie 14.oo w Muzeum Narodowym

przy ul.Staromłyńskiej 27.