W Szczecinie nie ma zabytków?

List do Prezydenta Miasta Szczecin

 

     "W Szczecinie nie mamy zabytków" takie stwierdzenie pojawiło się w Gazecie Wyborczej, w wypowiedzi Prezydenta Szczecina, Pana Piotra Krzystka, dotyczącej przyszłości miasta. Zdanie to, zwłaszcza w środowisku osób związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i konserwacją zabytków, wywołało konsternację...

     Nie jest naszą intencją prowadzenie w tym miejscu wywodu na temat definicji zabytku, historii regionu czy wartości materialnych śladów życia dawnych pokoleń, ale wywołanie refleksji nad tak niefortunnie sformułowaną tezą, dlatego wskazujemy tylko kilka faktów:

Rada Miasta Szczecina uchwaliła Program Opieki nad Zabytkami na lata 2008-2012.

Gminna ewidencja zabytków dla miasta Szczecina obejmuje ponad 3,5 tys. zabytków.

W rejestrze zabytków znajduje się ok. 300 obiektów ruchomych.

W Urzędzie Miasta Szczecina działa od 15 lat Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Miasto Szczecin udziela dotacji z roku na rok coraz wyższe dotacje na prace konserwatorskie w 2010 roku ponad 1.700 tys zł.

Miasto Szczecin aplikuje o środki unijne na rewitalizację obiektów zabytkowych - np. Trafostację Sztuki,  plac Tobrucki.

Miasto Szczecin w 2010 r. otworzyło nową instytucję kultury - Muzeum Komunikacji Zajezdnia Sztuki w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków z najbogatszą w Polsce kolekcją zabytkowych motocykli.

     Rzeczywiście, nie mamy w mieście Wawelu. Ale Szczecin ma wspaniały Zamek Książąt Pomorskich, monumentalne gotyckie kościoły, unikalny układ urbanistyczny śródmieścia, wybitny kompozycyjnie Cmentarz Centralny, bogatą i egzotyczną zieleń miejską, jedne z pierwszych w Europie żelbetowe budowle, cenne zbiory sztuki w Muzeum Narodowym. 

     Uzasadnione ambicje, by Szczecin stał się stolicą obszaru metropolitalnego każą pamiętać ,iż na obszarze tym  mamy także wiele wartościowych zbytków - nawet o randze Pomnika Historii - Kolegiatę Mariacką w Stargardzie Szczecińskim wraz z układem obronnym (uznane przez Prezydenta RP w 2010 r., obecnie tytuł PH przysługuje jedynie 41 obiektom w Polsce), a także monumentalne założenie pocysterskie w Kołbaczu, ślad średniowiecznego centrum cywilizacyjnego. Rozwijające się gospodarczo i społecznie miasto, również poprzez turystykę, nieustannie korzysta z walorów zabytkowego dziedzictwa Szczecina - Wały Chrobrego, zakomponowane na początku XX w. przez Wilhelma Meyera Schwartau, są stałym elementem "scenografii" wydarzeń plenerowych, zwłaszcza związanych z wodą. Czy zloty żaglowców, które tak często przywoływane są przez Pana Prezydenta mogłyby mieć wspanialszą oprawę? 

     Szczecin, który jeszcze w ubiegłym roku aspirował do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury nie może lansować nieprawdziwego twierdzenia, iż nie ma w nim zabytków. Teza byłaby prawdziwa tylko w przypadku, gdyby  słowa "nie mamy" miały znaczyć, iż "nie chcemy mieć". Pozostajemy z nadzieją, że nie jest to naszą, Szczecinian, ambicją.

 

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków - Oddział Szczeciński