Majowy objazd studyjny

MAJOWY OBJAZD STUDIALNY

 

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków w Szczecinie w dniach 28-29 maja zorganizowało objazd studialny. Pierwszy dzień uczestnicy objazdu spędzili w Parku Mużakowskim, gdzie odbywało się doroczne Święto Parku. Drugiego dnia zwiedzano: zespół dawnego sanatorium w Trzebiechowie oraz kościoły w Klępsku i Kosieczynie.

 

PARK MUŻAKOWSKI

Położony po obu brzegach granicznej Nysy Łużyckiej, w miejscowości Łęknica (województwo lubuskie, powiat żarski) po stronie polskiej i Bad Muskau po stronie niemieckiej. Park krajobrazowy założony w pierwszej połowie XIX w. na obszarze ponad 700 hektarów (część polska - 522 ha, część niemiecka - 206 ha) przez księcia Hermanna von Pückler-Muskau, właściciela majątku Muskau. W realizacji projektu Pücklera brali udział znakomici ogrodnicy i architekci epoki, jak: Karl Friedrich Schinkel (autor projektów przebudowy pałacu i budowli parkowych), Peter Joseph Lenne, Eduard Petzolt.

Założenie parkowe wpisano w naturalne wnętrze doliny rzeki. Na krawędziach tarasów, wyniesionych do 60 metrów ponad doliną po obu stronach rzeki, wzniesiono budowle i urządzono powiązane kompozycyjnie miejsca widokowe. Rozległa kompozycja rozciąga się po horyzont a pasmo drzew widoczne na jego tle tworzy zielony pierścień, który otacza również połacie pól i łąk.

W 1989 r. podpisano międzynarodową umowę w sprawie podjęcia wspólnych, polsko-niemieckich, działań na rzecz rekonstrukcji i ochrony Parku Mużakowskiego. Park został 2 lipca 2004 roku wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

http://www.nid.pl/idm,84,idn,1751,swieto-parku-muzakowskiego-2011.html

http://www.nid.pl/idm,641,muskauer-park-park-muzakowski.html

http://zabytkidolnegoslaska.com.pl/index.php?option=com_content view=article id=2665:knica-bad-muskau catid=27:paace-i-dwory Itemid=58

http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/6202,leknica-park-z-listy-unesco.html

 

kliknij zdjęcie aby przejść do galerii  

 

DAWNE SANATORIUM W TRZEBIECHOWIE

Trzebiechów - wieś powiecie zielonogórskim. Znajduje się tu klasycystyczny kościół parafialny, XIX-wieczne założenie pałacowo-parkowe oraz kompleks sanatoryjny (obecnie Dom Pomocy Społecznej). Sanatorium powstało w latach 1903 - 1905 z inicjatywy księżnej Marii Aleksandry von Reuss, właścicielki majątku trzebiechowskiego. Autorem projektu budynków, utrzymanych w nurcie modnej wówczas secesji, był architekt z Zwickau Max Schöndler. Wystrój i wyposażenie wnętrz zaprojektował, pozyskany do tego przedsięwzięcia staraniem księżnej, Henry van de Velde (1863-1957) jeden z czołowych twórców i teoretyków secesji. Architektura kompleksu sanatoryjnego oraz duża część unikatowego wyposażenia (stolarka, klatki schodowe, meble, kominki, polichromie) zachowały się w stanie niezmienionym do dnia dzisiejszego i jest udostępniana zwiedzającym. W budynkach prowadzone są prace rewaloryzacyjne. Na podstawie badań przywracany jest oryginalny wystrój i kolorystyka wnętrz.

http://www.henryvandevelde.pl/pl/html/velde.php

http://www.henryvandevelde.pl/pl/html/text_barbarabielinis.php

 

kliknij zdjęcie aby przejść do galerii 

 

KOŚCIÓŁ PW. NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W KLĘPSKU

Klępsk - wieś w powiecie zielonogórskim. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1314 r. Źródła XIV-wieczne wspominają o parafii w Klępsku. Kościół pierwotnie katolicki, od 1576 r. świątynia ewangelicka. Od 1945 r. kościół filialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

Drewniany kościół o zrębowej konstrukcji został przebudowany w ciągu XVI i XVII w. i otrzymał zachowane do dzisiaj wystrój i wyposażenie wnętrza.

Jest to świątynia jednonawowa, z prostokątnym prezbiterium, murowaną zakrystią z 1588 r. i kwadratową, drewnianą wieżą z 1657 r. Ściany konstrukcji szkieletowej, wypełnionej cegłą. Zachodnia ściana nawy (datowana metodą dendrochronologii na okres pomiędzy 1367-1377) w konstrukcji zrębowej pozostała z pierwotnej świątyni. Kościół pokrywa gontowy dach. Imponujące jest wnętrze filialnego kościółka. Ściany nawy i prezbiterium obiegają empory. Strop nawy, pozorne sklepienie prezbiterium i balustrady empor pokryte są polichromiami, głównie o tematyce zaczerpniętej ze Starego i Nowego Testamentu. Najstarszym elementem wyposażenia jest ołtarz - gotycki poliptyk, dzieło nieznanego mistrza śląskiego z około 1400 r.

Konstrukcja kościoła, jego wnętrze i wyposażenie jest sukcesywnie konserwowane.

http://klepsk.prv.pl/kosciol.html

http://www.lwkz.pl/monument/show/id/638/letter/K/location/14 

kliknij zdjęcie aby przejść do galerii 

 

KOŚCIÓŁ PW. Św. APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA W KOSIECZYNIE

Kosieczyn - wieś w powiecie świebodzińskim. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z połowy XIV wieku.


Drewniany kościół ufundowali w 1406 roku właściciele wsi, Samsonowie z Nądni. Badania dendrochronologiczne drewnianych elementów z konstrukcji kościoła przeprowadzone w latach 2006/2007 wykazują, że najprawdopodobniej powstał w 1389 roku, co stawia ten kościół w grupie najstarszych drewnianych kościołów w Polsce. 

Postawiony w konstrukcji zrębowej, jednonawowy, z węższym prostokątnym prezbiterium oraz wieżą w konstrukcji szkieletowej, datowaną na XVII/XVIII wiek. Ściany nawy i prezbiterium pierwotne pokrywały polichromie, które uległy zniszczeniu (jedynie miejscami zachowane), ponieważ wnętrze kościoła otynkowano. W prezbiterium znajduje się drewniany ołtarz barokowy (2 połowa XVII w.) z umieszczonym centralnie obrazem Matki Boskiej Królowej Świata (autor nieznany, 2 poł. XVIII w.).

Od kilku lat prowadzone są prace konserwatorskie, zmierzające do uczytelnienia pierwotnej formy kościoła, m.in. zdjęto wtórne tynki odsłaniając we wnętrzu konstrukcję zrębową.

http://www.ziemialubuska.pl/,3510,,.html

http://www.lwkz.pl/monument/show/id/640

kliknij zdjęcie aby przejść do galerii