Dzień Ochrony Zabytków

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OCHRONY ZABYTKÓW

Ustanowiony w 1983 roku przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków (ICOMOS) i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez kulturowych o znaczeniu światowym. Corocznie obchodzony na całym świecie w dniu 18 kwietnia.

     W tym roku centralne uroczystości  odbyły się w dniach 14-15 kwietnia w Gnieźnie pod honorowym patronatem Prymasa Polski, Metropolity Gnieźnieńskiego Księdza Arcybiskupa Józefa Kowalczyka oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego, w obecności wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz przedstawicieli środowisk konserwatorskich . 

     W trakcie uroczystości wręczono zasłużonym medale "GLORIA ARTIS", nagrody im. ks. prof. Janusza Pasierba "Conservator Ecclesiae", nagrody Laur Roku 2010 "Spotkań z Zabytkami", dyplomy za najlepsze prace naukowe, studialne i popularyzatorskie z dziedziny ochrony zabytków i muzealnictwa, nagrody dla właścicieli zabytków w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków "Zabytek Zadbany" .

     W ramach obchodów MDOZ odbyła się także konferencja n.t. "Rejestr jako narzędzie ochrony zabytków".

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Pani Ewa Stanecka została uhonorowana srebrnym medalem "GLORIA ARTIS". Gratulujemy.