Odsłonięcie tablicy poświęconej Stanisławowi Latourowi

 17 października 2008 roku w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, z inicjatywy oddziału szczecińskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków odbyły się uroczystości poświęcone pamięci Stanisława Latoura. Profesor był członkiem honorowym SKZ. W świadomości społecznej ważne do naszego terenu historyczne już daty związane z 50. rocznicą rozpoczęcia prac realizacyjnych przy odbudowie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, której Profesor był pierwszym i wieloletnim głównym projektantem oraz 55. rocznicą powołania pierwszej szczecińskiej pracowni projektowej PP PKZ, tak ważnej i powszechnie rozpoznawalnej, czynnej do początku lat 90. instytucji nie były dostateczne. W dni poprzedzające pierwszą rocznicę śmierci Profesora przypomniano te wydarzenia, tak blisko związane z Jego Osobą, jak również 55. rocznicę Jego przyjazdu z Warszawy, gdzie się urodził i studiował - do Szczecina, któremu poświecił całą swoją karierę zawodową

       Formę przedsięwzięcia określiły: uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej, publikacja pt Kreską i sercem, wystawa Stanisław Latour - myśli ukształtowane w przestrzeni, autorstwa pani arch. Agnieszki Latour, Córki Profesora, wykład okolicznościowy nt przebudowy zachodniej grupy wieżowej szczecińskiej archikatedry, sesja wspomnieniowa oraz projekcje filmów dokumentalnych: archiwalnych, z okresu odbudowy Zamku Książąt Pomorskich oraz filmu poświęconego Osobie Profesora - specjalnie na tę okazję zrealizowanego przez TVP Szczecin.

     Tablica pamiątkowa została odsłonięta w hallu głównym skrzydła północnego Zamku. Odsłonięcia dokonała pani arch. Agnieszka Latour. Autorem tablicy jest rzeźbiarz szczeciński pan Jakub Lewiński. Odsłonięciu tablicy towarzyszyło otwarcie wystawy, na której zostały przedstawione wybrane obiekty i opracowania architektoniczne, urbanistyczne i konserwatorskie autorstwa (lub wykonane pod kierunkiem) Profesora. Wystawa prezentuje między innymi kalendarium odbudowy Zamku Książąt Pomorskich, zawierające z górą 20-letni okres projektowy, koncepcje odbudowy kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła (szczecińskiej archikatedry). Na wystawę składają się plansze opracowane elektronicznie oraz oryginalne rysunki Profesora z Jego notatkami, opisy zaczerpnięte z publikacji i wycinki prasowe. Wystawa była prezentowana w Zamku Książąt Pomorskich do końca października 2008, później: w siedzibie Zachodniopomorskiej Okręgowej Izbie Architektów w Szczecinie, w Zamku w Tucznie w ramach Biesiad Architektonicznych organizowanych przez Oddział Koszaliński SARP oraz w Wojanowie, w ramach Konferencji z okazji 90. rocznicy powstania polskich służb konserwatorskich i Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

     Książka pt. "Kreską i sercem" stanowi zbiór osobistych wspomnień uczniów i przyjaciół Profesora - dokument śladów twórczości architektonicznej i konserwatorskiej oraz często wspólnych doświadczeń zawodowych. Autorami tekstów zawartych w publikacji są architekci, historycy sztuki, archeolodzy, inżynierowie, konserwatorzy: Tatiana Balcerzak, Władysław Chrostowski, Eugeniusz Cnotliwy, Tomasz Cykalewicz, Henryk Dziurla, Piotr Fiuk, Helena Freino, Marcin Gawlicki, Mirosław Hamberg, Aleksandra Hamberg-Federowicz, Antoni Kąsinowski, Beata Makowska, Waldemar Marzęcki, Janusz Nekanda Trepka, Stefan Nowaczyk, Zbigniew Paszkowski, Bonawentura Maciej Pawlicki, Maciej Płotkowiak, Maria Sarnik-Konieczna, Aleksandra Satkiewicz-Parczewska, Maciej Słomiński, Ewa Stanecka, Adam Maria Szymski i Andrzej Tomaszewski. Pozycja zawiera szereg zdjęć, udostępnionych również z prywatnych archiwów Autorów, a w indeksach między innymi: zestawienie ważniejszych publikacji i opracowań projektowych Profesora.

     Uroczystości, którym patronowały Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków i Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zostały przygotowane przez Oddział Szczeciński SKZ i Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie.

 

GALERIA