Obchody 60-lecia

OBCHODY 60-CIO LECIA POWOŁANIA POLSKICH SŁUŻB KONSERWATORSKICH 

NA POMORZU ZACHODNIM

 

 

28 i 29 kwietnia 2006 roku w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków uroczyście obchodzono w Szczecinie 60. rocznicę powołania polskich służb konserwatorskich na Pomorzu Zachodnim. Jubileusz został objęty honorowym patronatem przez Kazimierza Michała Ujazdowskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Roberta Krupowicza Wojewodę Zachodniopomorskiego i Zygmunta Meyera Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Wspólna inicjatywa Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie,  Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie i Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie oraz szczere zaangażowanie wielu osób z naszego środowiska pozwoliły by obchody 60-ciolecia stały się wspaniałą okazją do promocji dorobku konserwatorów ? naukowców, pasjonatów i miłośników zabytków, oraz by stały się okazją do uhonorowania zasług wielu z nich. Spotkania, często po latach niewidzenia, dla wielu osób stawały się źródłem wzruszających wspomnień.

 

Inauguracja obchodów rocznicowych odbyła się w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy Wałach Chrobrego, w obecności przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, władz wojewódzkich, samorządowych oraz przedstawicieli organizacji, związków i stowarzyszeń związanych ze środowiskiem konserwatorskim. Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać wystąpień: Zbigniewa Maja - Naczelnika Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pana Roberta Krupowicza ? Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Kazimierza Nowickiego ? vice Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Odczytany też został list Jerzego Jasieńki ? Prezesa Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Na wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie 14 osób zostało odznaczonych Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami. Odznaki otrzymali: mgr inz.arch.Tatiana Balcerzak, mgr Dorota Bartosz, mgr inż. Krystyna Bastowska, mgr Maria Glińska, mgr inż. Stanisław Gliński, mgr Małgorzata Jankowska,  mgr Antoni Kąsinowski,  mgr Róża Kąsinowska, mgr Danuta Konopka, dr Bogdana Kozinska, mgr Tadeusz Makulec, dr inż. arch. Maciej Płotkowiak, mgr Ewa Przeradzka, mgr Maciej Słomiński. 

W uznaniu zasług Złotymi Odznakami Honorowymi Gryfa Zachodniopomorskiego zostali odznaczeni: Danuta Ptaszyńska, Feliks Ptaszyński, Ewa Stanecka i Lidia Walasek oraz Srebrnymi Odznakami Honorowymi Gryfa Zachodniopomorskiego: Olga Szerniewicz-Kulesza i Małgorzata Jankowska. Złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego odznaczone zostało również Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie.

Chwilą ciszy uczczono te osoby z naszego środowiska, które opuściły nas na zawsze.

 

            W drugiej części pierwszego dnia obchodów przeprowadzona została również sesja naukowa. Inauguracyjny wykład na temat 60 lat polskich służb konserwatorskich na Pomorzu Zachodnim wygłosiła pani mgr Ewa Stanecka ? Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie. Większość wygłoszonych w czasie sesji referatów znalazła się w okazjonalnym wydawnictwie, będącym pierwszym numerem Zachodniopomorskich Wojewódzkich Wiadomości Konserwatorskich. Książka  miała swoja promocję w czasie sesji, a obecnie jest dostępna w siedzibie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków (70-540 Szczecin, ul. Kuśnierska 14a; tel.: 091 4337066). Zawarte w tej pozycji teksty dotyczące wszystkich dziedzin związanych z konserwatorstwem opracowane zostały przez zaproszonych do współpracy wybitnych specjalistów poszczególnych dziedzin.  W szczególności są to następujące materiały:

 1. Ewa Stanecka, Konserwatorstwo na Pomoru zachodnim w 60-leciu.
 2. Władysław Filipowiak, Początki ochrony zabytków archeologicznych na Pomorzu Zachodnim
 3. Stanisław Latour, Dzieje odbudowy kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie po II wojnie światowej.
 4. Bogdana Kozińska, Ratusz Staromiejski w Szczecinie ? historia odbudowy
 5. Janusz Nekanda-trepka, Ochrona zabytków w planowaniu przestrzennym w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku.
 6. Alicja Gerlach-Jósewicz, Cezary Nowakowski i Lidia Walasek, By się nie spełnił cud niepamięci (ochrona zabytków etnograficznych na Pomorzu Zachodnim)
 7. Kazimiera Kalita Skwirzyńska, Konserwacja murów obronnych na Pomorzu Zachodnim w latach 1975-2005
 8. Olga Kulesza-Szerniewicz, Ochrona dziedzictwa techniki
 9. Janina Kochanowska, Wybrane problemy konserwacji wyposażeń kościołów poewangelickich na terenie Pomorza zachodniego i Nowej Marchii w latach 80.-90. XX wieku rekonstrukcje i aranżacje ołtarzy.
 10. Ryszard Rogosz, PP PKZ ? Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków Oddział w Szczecinie (1960-1992)
 11. Małgorzata Jankowska, Powstanie samorządowej służby konserwatorskiej w strukturze organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin
 12. Barbara Ochedowska-Grzelak, Główne problemy ochrony zabytków  w Prowincji Pomorze w latach 1894 -1945
 13. Róża Kąsinowska, Ze wspomnień konserwatorskich
 14. Krystyna Loose-Grabowska, Ze wspomnień konserwatorskich
 15. Beata Makowska, Konserwatorzy Zabytków na terenie Pomorza Zachodniego w latach 1946-2006

 

29 kwietnia w katedrze archidiecezjalnej pw. św. Jakuba Apostoła została odprawiona przez Ks. Infułata Romana Kostynowicza (wieloletniego diecezjalnego konserwatora zabytków) msza św. w intencji służb konserwatorskich. Ksiądz Kostynowicz poświecił tablice upamiętniającą postać architekta Stefana Kwileckiego (1925-2001), wieloletniego wojewódzkiego konserwatora zabytków, pełniącego z oddaniem służbę na rzecz ratowania zabytków regionu w latach 1960-1972. Tablica została zaprojektowana i wykonana przez szczecińskiego rzeźbiarza Jakuba Lewińskiego i umieszczona na filarze katedry, po prawej stronie ołtarza. Uroczystego odsłonięcia dokonała pani Ewa Stanecka. Na uroczystości obecna była  córka Stefana Kwileckiego ? pani Magdalena oraz liczne grono dawnych przyjaciół,  współpracowników i studentów.

Tego samego dnia, na zakończenie obchodów w sali kinowej Zamku Książąt Pomorskich zaprezentowane zostały na otwartych prezentacjach filmy, zrealizowane w szczecińskim ośrodku telewizji polskiej prezentujące zasłużone  postacie szczecińskiego środowiska konserwatorskiego ? pani Zofia Krzymuska-Fafius, pan  profesor Władysław Filipowiak i pan Stefan Kwilecki.

 

Obchody 60-lecia polskich służb konserwatorskich na Pomorzu Zachodnim zostały przeprowadzone dzięki wspólfinasowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.

 

 

 

PROGRAM OBCHODÓW

 

60 rocznicy powołania polskich państwowych służb konserwatorskich

na Pomorzu Zachodnim

 

odbywających się pod Honorowymi Patronatami

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNOPOMORSKIEGO

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

 

w ramach Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w woj. zachodniopomorskim

 

28 kwietnia 2006 roku, o godzinie 10.00

Sala Rycerska Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Wały Chrobrego 4

Wystąpienia

Wręczenie, dekoracja

Na temat historii służb konserwatorskich (p. Stanecka)

 

28 kwietnia 2006 roku, o godzinie 11.30

Sala Rycerska Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Wały Chrobrego 4

Sesja naukowa

 

 1. na temat ochrony zabytków archeologicznych na Pomorzu Zachodnim (prof.Filipowiak)
 2. na temat historii odbudowy katedry szczecińskiej (prof.Latour)
 3. na temat historii odbudowy ratuszy na Pomorzu Zachodnim (ratusza szczecińskiego) (p.Kozińska)

przerwa 12.30-13.00

 1. na temat kształtowania się form i zakresu ochrony konserwatorskiej w planowaniu przestrzennym na terenie Pomorza Zachodniego (p. Nekanda-Trepka)
 2. na temat form dokumentowania i zasad ochrony zabytków zieleni na Pomorzu Zachodnim (p.Opęchowski)
 3. na temat dokumentowania oraz kształtowania się zakresu i zasad ochrony zabytków etnograficznych na terenie Pomorza Zachodniego (p. Nowakowski? BDZ?)

przerwa 14.00-14.30

 1. na temat architektury obronnej na Pomorzu Zachodnim (p.Kalita-Skwirzyńska)
 2. na temat form dokumentowania i zasad ochrony zabytków techniki na Pomorzu Zachodnim (p. Kulesza-Szerniewicz)
 3. na temat zakresu i zasad ochrony zabytków ruchomych (p. Kochanowska)

przerwa 15.30-17.00

 1. na temat działalności PP PKZ Oddziału w Szczecinie i mechanizmów współpracy firmy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, na przykładach kilku realizacji (p. Rogosz)
 2. na temat powołania i funkcjonowania samorządowych służb konserwatorskich w Szczecinie (p.Jankowska)
 3. na temat historii powołania zasad funkcjonowania służb konserwatorskich na Pomorzu Zachodnim do 1945 roku (p.Ochendowska-Grzelak)

 

29 kwietnia 2006 roku, o godzinie 9.00

Katedra Archidiecezjalna pw. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie; Msza Św. w intencji służb konserwatorskich

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Stefana Kwileckiego

 

29 kwietnia 2006 roku, o godzinie 12.00

Zamek Książąt Pomorskich, Sala Kina ZAMEK`1

Prezentacja filmów dokumentalnych pani Teresy Modelskej: