Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Tomaszewski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 25 października 2010 roku zmarł w Berlinie

 Ś P

  Prof. dr. hab. inż. arch.
ANDRZEJ TOMASZEWSKI

 

 

Wybitny historyk architektury, twórca nowoczesnej myśli konserwatorskiej,
Dyrektor ICCROM, Viceprezes PKN ICOMOS,  Prezes PKN ICOM,
Delegat Polski w Komitecie Światowego Dziedzictwa UNESCO,
Delegat Polski w Komitecie Dziedzictwa Kultury Rady Europy
Przewodniczący Rady Ochrony Zabytków przy Prezydencie m.st. Warszawy

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 12 listopada 2010 roku
o godzinie 12.00 w kościele Św. Katarzyny na Służewie, ul. Fosa 17