W cieniu trzech katedr cz.I

Ks. Roman Kostynowicz, W cieniu trzech katedr (z dziejów konserwacji zabytków sakralnych w Polsce północno-zachodniej), Szczecin 1999  

Ks. abp. Marian Przykucki, metropolita szczecińsko-kamieński: "Z wielką radością witamy..."

Jestem konserwatorem diecezjalnym

 

Katedra św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim

Dzieje katedry kamieńskiej

Aneks: Gwido Chmarzyński: Konkatedra diecezji szczecińsko-kamieńskiej (kalendarium)

Kult Najświętszej Marii Panny w diecezji kamieńskiej (w świetle zabytków katedry w Kamieniu)

Odkrycia i prace konserwatorskie w katedrze kamieńskiej

Organy kamieńskie

O nekropoliach biskupów kamieńskich

 

Bazylika Archikatedralna św. Jakuba Apostoła w Szczecinie

Przewodnik po Bazylice Katedralnej św. Jakuba Ap. w Szczecinie

Muzeum Diecezjalne

Spękania w jezdni

 

Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gorzowie Wielkopolskim

o katedrze w Gorzowie (refleksje)

 

Teoria i praktyka konserwacji sztuki sakralnej

Opieka nad zabytkowymi budowlami sakralnymi na Pomorzu Zachodnim

Problemy konserwatorskie na terenie diecezji szczecińsko-kamieńskiej

Zabezpieczenia ruchomych dzieł sztuki we wnętrzach kościelnych

Posadzka kościelna jako przedmiot zabiegów konserwatorskich

Ogólne wiadomości z zakresu problematyki konserwatorskiej w kościołach zabytkowych

 

Z dziejów sztuki sakralnej

Sakraria

Drzewa życia

 

Artykuły publicystyczne

Słowo o kulturze

Ars longa - vita brevis

Rzeźby gotowane

Werniks

Wapno

O zaginionej technice enukastycznej

 

Ocalić od zapomnienia

Do Kroniki Parafialnej (Choszczno)

Dziwnówek

Dekret książęcy na zamku w Golczewie

Kościoły w Szczecinie - kościół Chrystusa Króla na Skolwinie

 

Kościoły w dekanacie Gryfickim

Na Zachodzie bez zmian

Czy nam się podoba architektura kościoła Świętego Krzyża w Szczecinie

Nowy ołtarz w Siekierkach

 

Silva rerum

Trzy życiowe decyzje i dwa powołania

Wspomnienie o śp. ks. Januszu Pasierbie

Gdzie zabawkime? Rocznicowe zaduszki ksiedza Infułata Romana Kostynowicza

 

Ks. Jan Marcin Mazur Sposób na nudę przeklętą

 

Bogdan Twardochleb Nota redakcyjna